Par riječi o nama


Stubica d. o. o. za komunalnu djelatnost i pružanje usluga u 100% - om je vlasništvu JLS - Općine Lovran.

Općina Lovran povjerila je Stubici d.o.o.:


1. Gospodarenje - upravljanje:
- tržnicom Lovran, javnim sanitarnim čvorovima i plažnim tuševima, oglasnim ormarićima, kinom Sloboda i zgradom starog Stolara
- redovito održavanje dijela javnih pješačkih i zelenih površina te dječjih igrališta na području Općine
- hortikulturno uređenje i uređivanje javnih zelenih površina na području Općine
- redovito održavanje čistoće i higijene u uredskim, javnim i društvenim prostorima u vlasništvu Općine


2. Investicijske aktivnosti - kapitalni projekti:
- rekonstrukcija i opremanje - Tržnica Lovran
- rekonstrukcija i opremanje - bivši Stolar


3.Društvene aktivnosti:
- aktivno sudjelujemo u akcijama Crvenog Križa
- aktivno sudjelujemo u aktivnostima iz područja civilnog društva
- kontinuirano provodimo mjere Vlade RH (probacija, vježbenički programi i sl.)
- aktivno sudjelujemo i doprinosimo u realizaciji društvenih programa iz područja kulture i sporta kao i u raznim manifestacijama (Marunada, karneval, trešnjada, šparogijada)


Natjecaji

Natječaji

Ugovori

Ugovori

Dokumenti

Dokumenti

Javna-nabava

Javna nabava

Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva

Razno

Razno

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Stubice d.o.o. Lovran