Dokumenti

Prvu izmjenu plana nabave za 2023. možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2022. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Izvješće o poslovanju
Bilješke uz financijske izvještaje
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
Bilanca društva
Račun dobiti i gubitka
Dodatni podaci i izvještaj o novčanim tokovima
Izvještaj o promjenama kapitala
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
Odluka o raspodjeli gubitka
Zaključak

Zapisnike sjednica Nadzornog odbora iz 2022. možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2023. možete preuzeti ovdje.

Treću izmjenu plana nabave za 2022. možete preuzeti ovdje.

Drugu izmjenu plana nabave za 2022. možete preuzeti ovdje.

Tržnica Lovran - Opće uvjete isporuke komunalne usluge na malo možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2021. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Izvješće o poslovanju
Bilješke uz financijske izvještaje
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
Bilanca društva
Račun dobiti i gubitka
Dodatni podaci i izvještaj o novčanim tokovima
Izvještaj o promjenama kapitala
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
Odluka o raspodjeli gubitka
Zaključak

Zapisnike sjednica Nadzornog odbora iz 2021. možete preuzeti ovdje.

Prvu izmjenu plana nabave za 2022. možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2022. možete preuzeti ovdje.

Plan poslovanja za 2022. možete preuzeti ovdje.

Izmjenu i dopunu plana nabave za 2021. možete preuzeti ovdje.

Izmjenu i dopunu plana nabave za 2021. možete preuzeti ovdje.

Zapisnike sjednica Nadzornog odbora iz 2020. možete preuzeti ovdje.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. god. možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2020. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijska izvješća
Izvješće o poslovanju
Bilanca društva
Knjiga donesenih odluka
Prijava poreza na dobit
Odluka o raspodjeli dobitka
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
Tablica

Plan poslovanja i plan nabave za 2021. možete preuzeti ovdje.

Zapisnike sjednica Nadzornog odbora iz 2019. možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2019. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijska izvješća
Izvješće o poslovanju
Bilanca društva
Odluka o raspodjeli dobitka
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
Tablica

Odluku o izmjeni i dopuni plana nabave za 2019. možete preuzeti ovdje.

Izvješće o izdanim narudžbenicama za 2019. možete preuzeti ovdje.

Izvješće o poslovanju kina Sloboda za 2019. možete preuzeti ovdje.

Plan poslovanja i plan nabave za 2020. možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2018. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz godišnje izvješće o poslovanju
Izvješće o poslovanju
Bilanca društva
Tablica

Zapisnike sjednica Nadzornog odbora iz 2018. možete preuzeti ovdje.

Izvješće o poslovanju kina Sloboda za 2018. možete preuzeti ovdje.

Izvješće o poslovanju galerije Laurus za 2018. možete preuzeti ovdje.

Izvješće o izdanim narudžbenicama za 2018. možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2019. možete preuzeti ovdje.

Plan poslovanja za 2019. možete preuzeti ovdje.

Odluku o izmjeni i dopuni plana nabave za 2018. možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2017. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz godišnje izvješće o poslovanju
Izvješće o poslovanju
Bilanca društva
Odluka o raspodjeli dobiti

Rješenje o upisu promjene člana Nadzornog odbora i funkcije člana Nadzornog odbora u 2018. godini možete preuzeti ovdje.

Odluku o I. izmjenama i dopunama plana nabave za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan poslovanja za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Odluku o I. izmjenama i dopunama plana nabave za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Odluku o II. izmjenama i dopunama plana nabave za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

I i II izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan poslovanja za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Financijsko izvješće za 2016. možete preuzeti u sljedećim dokumentima:
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz godišnje izvješće o poslovanju
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
Bilanca društva
Odluka o raspodjeli dobiti

Bilancu društva za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o poslovanju društva za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijavu poreza na dobit i godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Zaključak za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

UPUTE kojima se regulira postupak odlaganja i arhiviranja poslovne dokumentacije u Stubici d.o.o. Lovran možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti možete preuzeti ovdje.
Odluku kojom se propisuje proceduru ugovaranja zapimanja roba, radova i usluga možete preuzeti ovdje.

Odluku o izmjenama i dopunama plana nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Bilancu za 2014. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o raspodjeli dobiti za 2014. možete preuzeti u PDF formatu.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka možete preuzeti ovdje.

Odluku o zapošljavanju u galeriji Laurus temeljem natječaja od 17.12.2014. možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Bilancu za 2013. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o raspodjeli dobiti za 2013. možete preuzeti u PDF formatu.

Plan nabave za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Račun dobiti i gubitka za 2012. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Bilancu za 2012. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Zaključak za 2012. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Plan nabave za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.

Odluku o izmjenama i dopunama plana nabave za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.

Odluku o II. izmjenama i dopunama plana nabave za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.