Donacije i sponzorstva

2023.

19.01.2024. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2023. možete preuzeti ovdje.

2022.

26.01.2023. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2022. možete preuzeti ovdje.

2021.

21.01.2022. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2021. možete preuzeti ovdje.

2020.

29.01.2021. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2020. možete preuzeti ovdje.

2019.

23.01.2020. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2019. možete preuzeti ovdje.

2018.

31.12.2018. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2018. možete preuzeti ovdje.

2017.

31.01.2018. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama u 2017. možete preuzeti ovdje.

2016

26.01.2017. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama za 2016. možete preuzeti ovdje.

2015

18.01.2016. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama za 2015. možete preuzeti ovdje.

2014

20.01.2015. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama za 2014. možete preuzeti ovdje.

2013

09.01.2014. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama za 2013. možete preuzeti ovdje.

04.11.2013. Objavu podataka o sponzorstvu i donacijama za 2013. možete preuzeti ovdje.