STUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga

Šetalište maršala Tita 41, 51415 LOVRAN

Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@ri.t-com.hr; web: http://www.stubica-lovran.hrLovran, 17. veljače 2015. god.

NATJEČAJ ZA RAD NA ODREĐENO VRIJEMEPoslodavac STUBICA d.o.o. Lovran, traži radnike radi povećanja opsega i dinamike ugovorenih poslova, vezano za pripremu i održavanje urednosti i čistoće javnih površina na području Općine Lovran, za vrijeme predsezone i trajanja glavne turističke sezone / 2015

  1. Tražimo dva radnik na određeno vrijeme sa iskustvom i važećim uvjerenjima o osposobljenosti za rad s alatima i strojevima s povećanom opasnosti u obavljanju poslova na održavanju javnih površina na području Općine Lovran,(čišćenje, pometanje i održavanje pješačkih i prometnih javnih površina, košenje trave, obrezivanje živica i krošnji stabala, poznavanje obrade i zbrinjavanja zelenog otpada nastalog iz obavljanje djelatnosti i drugih poslova po nalogu poslodavca ).

  2. Također, traži se jedan radnik na određeno vrijeme od 15. 06. do 15. 09. 2015. godine s iskustvom za obavljanje poslova čišćenja, ručnog pometanja i održavanja javnih pješačkih i prometnih površina te javnih plaža koje nisu pod koncesijom na području Općine Lovran. Svakodnevne obveze radnika: ručno pometanje, pražnjenje posuda i zamjena vrećica za odlaganje otpada, redovno i uredno odlaganje otpada u skladu s Pravilnikom o odlaganja otpada iz djelatnosti te ručno zalijevanje cvjetnjaka i ukrasnih grmova.

UVJETI za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva radnika pod rednim br. 1.:

UVJETI za primanje u radni odnos jednog radnika pod rednim br. 2.:

Kandidati pod red. br. 1. i 2. uz zamolbu s kratkim Životopisom trebaju dostaviti:

Ponude - Zamolbe za zaposlenje na određeno vrijeme s traženim prilozima dostaviti najkasnije do četvrtka 26.02.2015 . godine, u zatvorenoj koverti do 14,00 sati, na adresu:

Cesta za Lovransku Dragu 1, 51415 Lovran.

Svi podnositelji zamolbe biti će u pismenoj formi obavješteni o ishodu natječaja.

Ovaj natječaj postavljen je na :

Direktor:

mr.sc. Branko Stošić