O nama

Stubica d.o.o.

za komunalnu djelatnost i pružanje usluga, sa sjedištem u Lovranu, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, OIB 46118665261, MB 1397150 Ured: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran, web: www.stubica-lovran.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS 1397150, TEMELJNI KAPITAL 320.000,00 kuna (42.471,30 eura) uplaćen u cijelosti,
IBAN HR3124020061100543525 - Erste&Steiermarkische Bank d. d.


Shema organizacijske strukture

Preuzmite shemu

Ispunjavanjem posebnih kriterija o uspješnosti u poslovanju Stubica d.o.o. predložena je od strane Poslovna.hr za uvrštenje u 5% najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj.

Priznanje Hrvatske gospodarske komore za 10 godina uspješnog poslovanja - prosinac 2018.

Zahvalnica Hrvatskog Crvenog križa za poseban doprinos i nesebično priuženu pomoć u ostvarivanju humanitarnih ciljeva Hrvatskog crvenog križa - srpanj 2018.

Stubica d.o.o. je u 100% vlasništvu Općine Lovran

Nadzorni odbor društva:

Žarko Šimunić, Zaheji 2, Lovran – Predsjednik
Vanja Tancabel, Cesta 43. istarske divizije 1/7, Lovran – Zamjenik predsjednika
Sandra Žalac Mikičić, Lokva 38, Lovran – Član


Stubica d. o. o. za komunalnu djelatnost i pružanje usluga u 100% - om je vlasništvu Općine Lovran, koja joj je povjerila:
upravljanje tržnicom Lovran, objektom i programima u kinu Sloboda, plažnim tuševima, javnim sanitarnim čvorom, oglasnim ormarićima
redovno održavanje čistoće i urednosti na djelu zelenih površina (pješačke staze, prilazni putovi i sl.) , javnim plažama koje nisu pod koncesijama
redovno održavanje čistoće na parkiralištima i drugim pješačkim površinama na području Općine Lovran
ulogu investitora na projektima uređenja i rekonstrukcije tržnice Lovran
nabavu javnog sanitarnog čvora i tuševa na javnim plažama
adaptaciju i opremanje objekta kina Sloboda

Sve povjerene poslove od strane Općine Lovran, Stubica d.o.o. obavlja pažnjom dobrog gospodara po ekološkim standardima vodeći računa o ekonomičnosti i transparentnosti u poslovanju .

Voditeljica odjela za administrativne, opće i kadrovske poslove:

Sandra Žalac Mikičić
tel/fax 051 / 291 475, mob: 099 / 2200 353

Operativa za tržnicu Lovran, javni WC i tuševe na Mulu Lovran i plažama: Cesara, Cipera, Peharovo i Medveja:

Nadija Žitinić
mob: 099 / 3278 961, tel. 051 / 293 769

Radno vrijeme Tržnice Lovran:

Ponedjeljak - Petak: 05:30 - 12:30

Subota: 05:30 - 10:30

Nedjelja i blagdani: 05:30 - 10:30

Radno vrijeme Tržnog redara na Tržnici Lovran::

Ponedjeljak - Petak: 05:30 - 12:30

Subota: 05:30 - 10:30

Nedjelja i blagdani: 06:00 - 11:00

Operativa za komunalne poslove:

pometanje parkirališta i obalnog puta, čišćenje i održavanje javnih plaža koje nisu pod koncesijom, košenje i održavanje pokosa uz glavne prometnice, dječja igrališta i dr. te čišćenje i održavanje pješačkih staza i prilaznih putova na području Općine Lovran:

Dejan Korić: mob: 098 / 997 12 61

Kontakt broj u uredu je 051 / 291 475

Održavanje zelenih javnih površina:

Drago Štancl
mob: 099 / 385 07 05

Kino Sloboda Lovran:

Mirko Nađ, kinooperater
mob: 099/385-0708

e-mail: mirko.nad@stubica-lovran.hr, kino.sloboda@stubica-lovran.hr