Izjave

Izjava o fiskalnoj odgovornosti:
temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) i
Uredbe o sastavljanju i predaji izjave (NN 95/19)

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2014.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2015.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2016.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2017.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2018.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2019.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2021.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2022.
preuzmite ovdje.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2023.
preuzmite ovdje.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa:
sukladno čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Izjava 2012.
preuzmite ovdje.

Izjava 2017.
preuzmite ovdje.

Izjava 2021.
preuzmite ovdje.