Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Stubice d.o.o. Lovran

Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)
Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13 i 93/14)
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12)
Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, Narodne novine“ broj 85/15)
Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11)