Ugovori

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi nabavi (NN 120/16) i (uz NN 114/22), Stubica d.o.o. objavljuje slijedeći registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

11.01.2023. Pregled sklopljenih ugovora u 2022. godini.

30.12.2021. Pregled sklopljenih ugovora u 2021. godini.

28.12.2020. Pregled sklopljenih ugovora u 2020. godini.

10.01.2020. Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini.

07.01.2019. Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini.

01.03.2018. Pregled sklopljenih ugovora u 2016. i 2017. godini.

24.03.2016. Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini.

20.03.2015. Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini.

10.02.2012. Pregled ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini.