Ugovori

Na temelju članka 21. Zakona o javno nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), Stubica d.o.o. objavljuje slijedeći registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

07.01.2019. Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini.

01.03.2018. Pregled sklopljenih ugovora u 2016. i 2017. godini.

24.03.2016. Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini.

20.03.2015. Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini.

10.02.2012. Pregled ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini.